ביטוח חיים

תאונה או מחלה חלילה יכולה לקרות בהפתעה בזמן לא צפוי ובלי שום הכנה וגוזלת ממך את היכולת לעבוד ,להתפרנס ולפרנס את בני משפחתך.
כאשר מתרחש אירוע חס וחלילה המכוסה בפוליסת ביטוח החיים חברת הביטוח תשלם לך או לבני משפחתך את סכום הנקוב המכוסה בפוליסה.מטרת התשלום היא להבטיח לך המבוטח ולמוטבים הנוספים את רמת החיים בה הייתם רגילים לחיות לפני קרות המקרה.


בעת קביעת סכום ביטוח הנכון עבורך צריך לקחת בחשבון מצב משפחתי, כמה ילדים וגילאיהם ומשך הזמן שתכננת לפרנס אותם כמו כן מהו הסכום החודשי שאתה מבקש להבטיח להם.


ישנם סוגים רבים של כיסויים בביטוח החיים:

  • מוות
  • נכות
  • מחלות קשות
  • תאונות אישיות

להתאמת הביטוח הנכון לכם, חייגו: 073-7698788